Gândire creativă

 Avem o abordare creativă în procesul de soluționare a problemelor clienților noștri.

 Suntem întotdeauna onești și nu furnizăm consultații de circumstanță.

Insolvabilitate

Scopul procesului de insolvabilitate se rezumă la stabilirea și executarea procedurii corespunzătoare stării economico-financiare a debitorului  care va contribui la satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului cu distribuirea produsului finit și garantarea integrității drepturilor tuturor participanților la proces.

În procesul de reglementare a relațiilor care apar între debitorul insolvabil și creditorii săi, Dorogoi Țurcanu & Asociații propune acordarea asistenței juridice calificate în scopul protejării intereselor debitorului prin limitarea abuzurilor din partea creditorilor, în special, a celor gajiști în ceea ce privește distribuirea patrimoniului debitorului și aplicarea față de acesta a procedurii legale corespunzătoare stării de fapt a activelor și pasivelor.

Un alt aspect important propus ca scop de către avocații Dorogoi Țurcanu & Asociații îl constituie protejarea intereselor creditorilor împotriva abuzurilor debitorului în ce privește declararea patrimoniului său și administrarea acestuia cu ulterioara satisfacere a creanțelor în urma repartizării proporționale a acestora.

Scrieți-ne, descriind situația detaliat. Noi în mod obligatoriu vom lua legătura cu Dvs!
Contactați-ne